40. Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
XL Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne

Medycyna personalizowana
dla katechetów i nauczycieli

16 XI 2019 r. sobota
Aula: Centrum Transferu Wiedzy (CTW 408)

 

SESJA PRZEDPOŁUDNIOWA
Przewodniczy: ks. prof. dr hab. Marian Zając

 


9.30 – Otwarcie sympozjum – ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL – Prorektor ds. studentów
9.45 – Panorama 40 lat Ogólnopolskiego Sympozjum Katechetycznego 1979-2019 – ks. dr Marcin Falkowski (PWTW), ks. dr Damian Fleszer (PWT), Rafał Czekalewski (UKSW)
10.15 – Znaczenie personalizmu dla medycyny spersonalizowanej – ks. dr hab. Piotr Goliszek – Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL
10.30 – Genom-człowiek-edukacja: choroby genetyczne i wrodzone wady rozwojowe dzieci i młodzieży – prof. dr hab. n. med. Janusz Kocki – Zakład Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej UM w Lublinie
11.00 – Najczęstsze zaburzenia neurologiczne u dzieci w wieku szkolnym – dr hab. n. med. Magdalena Chrościńska-Krawczyk – Klinika Neurologii Dziecięcej III Katedry Pediatrii UM w Lublinie
11.30 – Celowe niesamobójcze uszkodzenia ciała bez intencji samobójczej u młodzieży – dr hab. n. med. Jolanta Masiak – Samodzielna Pracownia Badań Neurofizjologicznych Katedry Psychiatrii UM w Lublinie

 

12.30 – Msza Święta – Bp prof. dr hab. Józef Wróbel - Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych KEP

 

SESJA POPOŁUDNIOWA
Przewodniczy: ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL

 

14.30 – Wpływ chorób parazytologicznych na funkcjonowanie dzieci i młodzieży – prof. dr hab. n. med. Anna Bogucka-Kocka – Katedra i Zakład Biologii z Genetyką UM w Lublinie
15.00 – Dziecko z alergią – dr n. med. Beata Magdalena Sarnicka-Wysokińksa – Katedra Patologii Noworodków i Niemowląt I Katedry Pediatrii UM w Lublinie
15.30 – Przerwa – kawa
16.00 – Jak pomóc dziecku z cukrzycą? – prof. dr hab. n. med. Iwona Beń-Skowronek – Klinika Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej z Pracownią Endokrynologiczno-Metaboliczną III Katedry Pediatrii UM w Lublinie
16.30 – Szacunek dla ciała osoby ludzkiej – ks. dr Krzysztof Smykowski – Katedra Bioetyki Teologicznej KUL
17.00 – Panel – Współczesne kierunki badawcze katechetyki KUL – Doktoranci katechetyki KUL
17.30 – Dyskusja – Podsumowanie

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

ks. mgr lic. Damian Broda, ks. mgr Damian Fołtyn

SEKRETARZ KOMITETU:

ks. mgr lic. Jakub Kuchta, mgr lic. Olga Cieniuch, ks. mgr Dominik Kiełb,

CZŁONKOWIE:

ks. dr hab. Piotr Goliszek,

ks. dr hab. Andrzej Kiciński, prof. KUL,

ks. prof. dr hab. Marian Zając,

ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL,

prof. dr hab. Helena Słotwińska,

ks. dr Roman Janiec,

ks. dr Bartłomiej Krzos

ks. mgr lic. Damian Broda, ks. mgr lic. Łukasz Simiński, ks. mgr lic. Andrzej Hano, ks mgr lic. Sebastian Mandrysz, ks. mgr lic. Rafał Muda, mgr lic. Olga Cieniuch, mgr lic. Orysya Uska, ks. mgr lic. Jakub Kuchta, ks. mgr Damian Fołtyn, mgr Paulina Skórnicka,, ks. mgr Dominik Kiełb, ks. mgr Jakub Wyrozębski, mgr Kathia Sheptytska, mgr Aleksandra Turek,